Archief Ploos van Amstel

XVe (XIVc-3). Jhr. Elisa Ploos van Amstel

Portret Elisa Ploos van Amstel door Carel Ament (1896-1943)
Gedateerd 1941 Batavia,† N.O.I.

XVe (XIVc-3). Jhr. Elisa Ploos van Amstel, posthuum Verzetsster van Oost-AziŽ, geb. Wons 29† maart 1896, firmant Tiedeman & van Kerchem (1932), president-commissaris van de Javasche Bank n.v., president-commissaris van n.v. Assurantiemij. Nederlanden van 1845, commissaris van n.v.† Levensverzekeringmij. Nillmij van 1859, commissaris Ned. Indische Escomptobank, overl. Batavia/Antjol (NOI) 23 sept. 1943 [geŽxecuteerd door de Japanse Kempeitai], tr. Batavia/ Weltevreden (NOI) 27 juni 1919 Maria Cornelia Floor, geb. Berkel-Rodenrijs 17 april 1898, overl. Hilversum 7 okt. 1974, dr. van Klaas Floor, hoofdonderwijzer te Berkel-Rodenrijs (1897-1903) en te Batavia (NOI) (1903-1922), particulier secretaris van de staatsman Dr. H. Colijn (1922-1944), en Anna Geertruida Ploos van Amstel (XII≠Ie,10).

Leven in beelden: Jhr. Elisa Ploos van Amstel (1896-1943, NOI)

De Javasche Bank

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië01-12-1937