Archief Ploos van Amstel

XIIIe2 Ds. Carel Willem Emile Ploos van Amstel

Ds. Carel Willem Emile Ploos van Amstel (links),

Ds. W. Verhoef (midden)

Ds. J. Gillebaard (rechts)

 

Bron. Jaarboek Geref.ormeerde  Kerk Zeist 1933